While away

Some say one is always alone. I thought they were right… but after I discovered we all have helpers. You never know where they hide unless they show themselves. In any event I am always happy to leave them my working desk. I know they have lots of here!bureau.jpg

Някои твърдят, че човек е винаги сам. Мислех, че са прави…, но в последствие открих, че всички ние си имаме помощници. Никога не знаеш къде се крият освен ако не ти се покажат. И аз съм винаги доволна да им оставя бюрото си. Знам, че наистина се забавляват тук!